תקנון "תבורכנה ידייך" – ספר בישול

כללי

 1. כל גלישה בדף או רכישה של פריט או פריטים המוצעים למכירה מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון.
 2. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

תנאי השתתפות

ביצוע פעולת רכישה

 1. כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/לה 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע פעולת רכישה.
 2. על הרוכש להכניס למערכת את הפרטים הבאים:

שם פרטי

שם משפחה

כתובת מלאה (כולל מיקוד)

פרטים מלאים ליצירת קשר: טלפון, דוא”ל

 1. הזנת פרטים שגויים או לא נכונים ביודעין או במכוון – יהיו עבירה פלילית.
 2. הזנת פרטים שגויים או בלתי מלאים או לא נכונים, מחמת רשלנות או כל סיבה אחרת – תימנע או תידחה, בהתאם לעניין, את הספקת ההזמנה של המוצרים, – מבלי שהדבר ייחשב הפרה של התחייבויות המוכר כלפי הרוכש.
 3. במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את פרטי כרטיס האשראי, תבוטל ההזמנה והמוצר לא יסופק.

      מניעת רכישה

 1. חל איסור לבצע רכישות ע”י סוחרים אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו בדף נחיתה.
 2. דף הנחיתה שומר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אלו.

     אספקת מוצרים

 1. זמני האספקה מצויים ב “פרטי המשלוח”. זמני האספקה של המוצרים אינם ניתנים לבקרה ע”י האתר ואינם בשליטתו.
 2. חישוב הימים יהיה לפי ימי עסקים, דהיינו ימים א-ה למעט ימי שישי, ערב חג ומועדים שבת וימי חג.
 3. לא תהיה לרוכש כל טענה נגד האתר עקב שיבושים באספקת המוצר כתוצאה מאירוע שתלוי ברוכש או שאינו בשליטה של דף הנחיתה, כגון: תקלות מחשוב למינהן, פעולות איבה ו/או נסיבות של כוח עליון.

 

ביטול עסקה

 • ביטול העסקה ייעשה רק במקרה בו קיים פגם או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שהתקבל בפועל. במקרה זה יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר בשלמותו .
 • דמי משלוח לא יוחזרו.
 • לכל בירור ושאלה ניתן לפנות לכתובת מייל sigimantel@gmail.com