תקנון "תבורכנה ידייך" – ספר בישול

תקנון "תבורכנה ידייך" – סיגי מנטל

כללי

 1. כל גלישה בדף או רכישה של פריט או פריטים המוצעים למכירה מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון.
 2. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

תנאי השתתפות

ביצוע פעולת רכישה

 1. כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/לה 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע פעולת רכישה.
 2. על הרוכש להכניס למערכת את הפרטים הבאים:

שם פרטי

שם משפחה

כתובת מלאה (כולל מיקוד)

פרטים מלאים ליצירת קשר: טלפון, דוא"ל

 1. הזנת פרטים שגויים או לא נכונים ביודעין או במכוון – יהיו עבירה פלילית.
 2. הזנת פרטים שגויים או בלתי מלאים או לא נכונים, מחמת רשלנות או כל סיבה אחרת – תימנע או תידחה, בהתאם לעניין, את הספקת ההזמנה של המוצרים, – מבלי שהדבר ייחשב הפרה של התחייבויות המוכר כלפי הרוכש.
 3. במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את פרטי כרטיס האשראי, תבוטל ההזמנה והמוצר לא יסופק.

      מניעת רכישה

 1. חל איסור לבצע רכישות ע"י סוחרים אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר.
 2. האתר שומר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אלו.

 

ביטול עסקה סדנאות וארוחות

 1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה/ארוחה בתנאי שיצר קשר טלפוני עם נציג "תבורכנה ידייך" או בכתב "בצור קשר" באתר בהודעה שהגיעה ומתועדת עד 10 ימים לפני תחילת הסדנה/ארוחה/ארוע ולקבוע תאריך אחר.
 2. במקרה של ביטול השתתפות 7 ימים לפני הסדנה/ארוחה או אי הגעה, המשתתף מחויב לשלם את מחיר הסדנא המלא ואין אפשרות להחזר כספי.
 3. במקרה של חולי קורונה יש לשלוח אישור ממשרד הבריאות על המקרה ויהיה ניתן לקבוע תאריך חדש.
 4. לסיגי מנטל "תבורכנה ידייך" זכות מלאה לבטל סדנה/ארוחה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים או הרשמה מעטה מדי לסדנה/ארוחה במקרה כזה אנו מתחייבים להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה/ארוח על ביטולה(טלפונית ו/או בכתב)
 5. לסיגי מנטל – "תבורכנה ידייך" זכות מלאה לבטל השתתפות של לקוח בסדנה/ארוחה מסוימת אליה נרשם במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב נדיר כזה הינו הכרחי שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר המקסימום. במקרה הנ"ל "תבורכנה ידייך" תודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה/ארוחה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו.

מניעת רכישה

 1. חל איסור לבצע רכישות ע"י סוחרים אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר.
 2. האתר שומר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אלו.

     אספקת מוצרים

 1. זמני האספקה מצויים ב "פרטי המשלוח". זמני האספקה של המוצרים אינם ניתנים לבקרה ע"י האתר ואינם בשליטתו.
 2. חישוב הימים יהיה לפי ימי עסקים, דהיינו ימים א-ה למעט ימי שישי, ערב חג ומועדים שבת וימי חג.
 3. לא תהיה לרוכש כל טענה נגד האתר עקב שיבושים באספקת המוצר כתוצאה מאירוע שתלוי ברוכש או שאינו בשליטה של האתר, כגון: תקלות מחשוב למינהן, פעולות איבה ו/או נסיבות של כוח עליון.

ביטול עסקה – ספר

 • ביטול העסקה ייעשה רק במקרה בו קיים פגם או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שהתקבל בפועל. במקרה זה יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר בשלמותו .
 • דמי משלוח לא יוחזרו.